IAE-404

ÚI…bạn tới sớm quá rồi!! Link đăng ký dự thi sẽ hoạt động  vào 0h00 – 26/10/2021 bạn nhé. TRỞ VỀ IAE 2021

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU 2021

CUỘC THI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU – LẦN 13 ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU là Cuộc thi thường niên do SFR – Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính, nhằm khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên Kinh tế nói… Continue reading ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU 2021