Cuộc thi Chuyên gia Phân tích Đầu tư 2021

Cuộc thi Chuyên gia Phân tích Đầu tư – Tên tiếng Anh: Investment Analysis Expert (IAE) là một cuộc thi học thuật của Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính – SFR, trực thuộc Khoa Tài chinh – Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Cuộc thi tạo nền tảng kiến thức và kỹ năng… Continue reading Cuộc thi Chuyên gia Phân tích Đầu tư 2021

Ươm mầm Tài năng Nghiên cứu 2021

CUỘC THI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU – LẦN 13 ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU là Cuộc thi thường niên do SFR – Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính, nhằm khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên Kinh tế nói… Continue reading Ươm mầm Tài năng Nghiên cứu 2021