ÚI...bạn tới sớm quá rồi!!

Link đăng ký dự thi sẽ hoạt động 

vào 0h00 – 26/10/2021 bạn nhé.