CUỘC THI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU - LẦN 13

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU là Cuộc thi thường niên do SFR – Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính, nhằm khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Tài chính, Kế – Kiểm toán nói riêng; đồng thời ươm mầm những tài năng trẻ có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển và bồi dưỡng nguồn lực thí sinh tham gia những sân chơi học thuật trong tương lai.

Mùa tổ chức
+
Thí sinh tham gia
+
Đề tài nghiên cứu

THỂ LỆ

Vòng 1 - Preparation (09/05 - 23/05/2021)

Lựa chọn và tóm tắt nội dung đề tài

Vòng 2 - Incubation (29/05 - 15/07/2021)

Mở rộng và hoàn chỉnh bài Nghiên cứu theo đề tài ở vòng 1 dưới sự hỗ trợ của các giảng viên Đại học Kinh tế

Vòng 3 - Evaluation (23/07 - 29/07/2021)

Thuyết trình báo cáo kết quả, phản biện

🏆cƠ CẤU GIẢI THƯỞNG🏆

1 GIẢI NHẤT: 3.000.000 VNĐ, giấy chứng nhận và quà từ nhà tài trợ

2 GIẢI NHÌ: 2.000.000 VNĐ, giấy chứng nhận và quà từ nhà tài trợ

2 GIẢI BA: 1.000.000 VNĐ, giấy chứng nhận và quà từ nhà tài trợ

Đề tài đạt giải A, B, C cuộc thi Ươm Mầm Tài Năng Nghiên Cứu 2021

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Nhà tài trợ Bạc

Bảo trợ truyền thông