NHÓM SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU

TÀI CHÍNH

Thành lập vào năm 1999, Nhóm SFR là một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực Tài chính – Đầu tư – Nghiên cứu tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khi đã tạo ra cộng đồng tài chính gồm hơn 1000 thành viên.

TẦM NHÌN

Qua 21 năm hoạt động và phát triển, Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính SFR đã chứng minh được vị thế của mình là Nhóm học thuật về lĩnh vực Tài chính – Đầu tư duy nhất tại trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, và đang xây dựng vị thế của mình tại khu vực TP.HCM.

Sứ mệnh cốt lõi

Đặt việc phát triển thành viên của mình lên hàng đầu, Nhóm luôn cố gắng tạo một môi trường lý tưởng cân bằng giữa học thuật, chuyên môn và phát triển kỹ năng, gắn bó các thế hệ thành viên. Với châm ngôn: Sharing for Receiving, các thành viên của Nhóm luôn luôn hỗ trợ và cùng nhau phát triển trên con đường sự nghiệp Tài chính.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Niềm tự hào của Nhóm SFR chính là đội ngũ thành viên có đam mê với lĩnh vực Tài chính – Đầu tư. Nhóm đầu tư phát triển kiến thức chuyên ngành cho thành viên và cộng tác qua các buổi đào tạo. Và luôn cùng nhau tìm kiếm các môi trường, cơ hội cho thành viên của mình được mang các kiến thức đó vào thực hành.

Bản chất của SFR là một nhóm học thuật, tuy nhiên, không vì thế nhóm bỏ quên sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực của mình. Tham gia SFR, thành viên và cộng tác viên không chỉ dừng lại ở những cơ hội phát triển học thuật và còn là những cơ hội phát triển kỹ năng mềm, tham gia những hoạt động nội bộ.

Với mạng lưới Cựu thành viên trên 20 thế hệ của Nhóm, SFR luôn nhận được những đóng góp, chia sẻ từ các thế hệ trước. Các thế hệ của SFR không hình thành hội cựu thành viên mà hình thành Đại Gia đình SFR nơi mà các thế hệ trước sẻ chia, hỗ trợ các thế hệ tiếp bước trên con đường sự nghiệp sau đúng với châm ngôn – “Sharing for Receiving”.

CÁC ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG