Chương trình

Cuộc thi IAE

Investment Analysis Expert

Nghiên cứu hè

Nghiên cứu hè 2018

cuộc thi CFA

Chứng chỉ quốc tế trong tầm tay lần IV 2017

hoạt động

kết nạp hội viên

kết nạp thành viên

Kết nạp thành viên mới

dã ngoại

team building

Dã ngoại cùng SFR

trực bàn CFA

Hội thảo CFA

Trực bàn bán vé

các đơn vị từng hợp tác