Logo SFR

VỀ NHÓM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH SFR

Với tầm nhìn tạo ra một môi trường học thuật đầy tính ứng dụng cho thành viên và Sinh viên Đại học Kinh tế. Giá trị cốt lõi đi từ triết lý “Sharing for Receiving – Chia sẻ để nhận lại”. Nhóm SFR sẽ tiếp tục phát triển trở thành đơn vị học thuật về Tài chính – Đầu tư – Nghiên cứu hàng đầu tại Đại học Kinh tế.

Ngay từ khi ra đời Nhóm SFR đã kích thích được phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa TCDN nói riêng và Đại học Kinh tế nói chung bằng các buổi hội thảo chuyên đề, Cuộc thi “Bản lĩnh giám đốc tài chính – CFO”, Cuộc Thi “Chuyên gia Phân tích Đầu tư – IAE”, Cuộc thi “Ươm mầm Tài năng Nghiên cứu”.

Đến nay Nhóm đã tổ chức được nhiều buổi hội thảo khoa học với các chủ đề mang tính thời sự, nóng bỏng đang gây nhiều tranh luận trong giới kinh tế và những hội thảo có tính ứng dụng sâu sắc, chẳng hạn như: Những thời cơ và thách thức của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nguồn tài trợ cho phát triển công nghệ cao của Việt Nam, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Vấn đề định giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Khủng hoảng tài chính toàn cầu, Phân tích kỹ thuật trong quản lý danh mục đầu tư, Tác động của nợ công đến nền kinh tế toàn cầu, Ứng dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu khoa học v.v… 

 

Ngoài ra nhóm còn tổ chức thành công nhiều chuỗi tập huấn, chia sẻ về học thuật cũng như kỹ năng mềm như: chuỗi training phân tích kỹ thuật; chuỗi training phương pháp nghiên cứu khoa; chuỗi training kiến thức chương trình CFA Level 1; training kỹ năng giao tiếp, viết CV, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo…

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhóm SFR là Nghiên cứu Khoa học và kích thích tinh thần nghiên cứu đối với sinh viên Đại học Kinh tế. Tính đến nay các thành viên nhóm SFR đã hoàn tất hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học để gửi dự thi các cấp và đã đạt nhiều giải cao, Khoa TCDN luôn dẫn đầu trường ĐH Kinh tế về số đề tài đoạt giải nghiên cứu khoa học (chiếm hơn 50% tổng số đề tài của trường), trong đó các đề tài của nhóm SFR chiếm đa số.

 

Đơn vị học thuật hơn 20 tuổi này còn khẳng định chính mình trên các đấu trường Tài chính – Đầu tư cấp Thành phố và cấp Quốc gia như: Cuộc thi CFA Institute Research Challenge, Cuộc thi Sinh viên với Tài chính (ĐH Ngoại thương Cơ sở II), Cuộc thi Nhà quản lý tương lai (ĐH Kinh tế), Đấu trường Tài chính – Ngân hàng (ĐH Ngân hàng),…