ABOUT US

Ngay từ khi ra đời nhóm SFR đã kích thích được phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa TCDN nói riêng và trường ĐH Kinh tế nói chung bằng các buổi hội thảo chuyên đề, Cuộc thi “Bản lĩnh giám đốc tài chính – CFO” và nhiều hoạt động khác. Nhiệm vụ hàng đầu và hết sức quan trọng đối với nhóm SFR là nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học. Tính đến nay các thành viên nhóm SFR đã hoàn tất hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học để gửi dự thi các cấp và đã đạt nhiều giải cao, Khoa TCDN luôn dẫn đầu trường ĐH Kinh tế về số đề tài đoạt giải nghiên cứu khoa học (chiếm hơn 50% tổng số đề tài của trường), trong đó các đề tài của nhóm SFR chiếm đa số.