Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh và thị trường tài chính ngày càng phát triển một trong những vấn đề các doanh nghiệp đang...