You are here: Home » Chương Trình
Nghiên cứu hè

NGHIÊN CỨU HÈ 2019

🌤🌤 UEHers ơi, các bạn đã sẵn sàng cùng SFR “đốt cháy” mùa hè này chưa? Hè này, để khiến mặt trời càng thêm chói chang, chúng mình đã mang...
Chương Trình

Nghiên cứu hè 2019

Nghiên cứu hè là Cuộc thi thường niên của Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính SFR nhằm khuyến khích và ươm mầm những tài năng trẻ có đam...