Cuộc thi Chuyên gia Phân tích Đầu tư 2021

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ 2021 Khi thị trường làm nên tầm nhìn Get Started Về cuộc thi Investment Analyst Expert (IAE) là một cuộc thi học thuật của Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính – SFR, trực thuộc Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Cuộc thi tạo nền tảng kiến thức… Continue reading Cuộc thi Chuyên gia Phân tích Đầu tư 2021