Cuộc thi Chuyên gia Phân tích Đầu tư - Tên tiếng Anh: Investment Analysis Expert (IAE) là một cuộc thi học thuật của Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Tài chính - SFR, trực thuộc Khoa Tài chinh - Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Cuộc thi tạo nền tảng kiến thức và kỹ năng cho các sinh viên quan tâm đến ngành Tài chính và Đầu tư. Với việc lồng ghép chủ đề ESG trong mùa thứ 3 của cuộc thi, IAE 2021, hứa hẹn sẽ tạo một trải nghiệm khác biệt - mới mẻ - ý nghĩa đối với người tham gia.

Ngày
Giờ
Phút
Giây