🌤🌤 UEHers ơi, các bạn đã sẵn sàng cùng SFR “đốt cháy” mùa hè này chưa? Hè này, để khiến mặt trời càng thêm chói chang, chúng mình đã mang...