🌻🌻 Sáng ngày 16/06/2019, buổi Lễ phát động Cuộc thi Nghiên cứu Hè đã diễn ra vô cùng sôi nổi tại Phòng Trường Đại học Kinh tế TP, Hồ...